STYRBIT 2000 K

Adeziv insolubil în apă având la bază bituum şi cauciuc. Se utilizează petru lipirea polistirenului expandat, extrudat ,a plăcilor , laminatelor ,a vatei minerale ş.a.
Proprietăţi:
Masă bituminoasă bine modificată cu cauciuc sintetic, răşini şi compuşi chimici, fapt ce sporeşte aderenţa faţă de polistiren, beton , diverse mase bituuminoase, elemnte de ţiglă ş.a., poate fi utilizat şi pe suprafeţe usor umede. Conţinutul sporit de cauciuc duce la formarea unui start elastic, cu aderenţă sporită cu suprafaţa (după evaporarea solvenţilor).
Stratul format este absolut stabil faţă de acţiunile apei, acizilor slabi, bazelor. Conţine solvenţi organici. Este inofensiv in contact cu polistirenul .
Utilizare:
Lipirea plăcilor din polistiren precum şi conglomeratelor de plăci între ele pe suprafaţe de beton, pardoseli bituuminoase, carton bituuminat şi ţiglă de formă trapezoidală.
Lipirea cartonului bituuminat pe suprafeţe de beton şi lipirea fişiilor de carton bituuminat între ele.Nu se foloseşte pe suprafeţe de carton bituuminat prelucrat cu răşină (smoală), carton bituuminat foliat cu aluminiu, precum şi lipirea plăcilor duble cu polistiren extrudat.

Datele tehnice:
– culoarea neagră
– grosimea unui strat 1,5 mm – hidroizolare
– durata uscării semiuscată peste 6 ore, total uscată – 24 ore,
rigiditate absolută după 7 zile
– nr.de straturi 2 – 4
– cantitatea masei uscate în jur de 80 %
– temperatura suprafeţei şi a mediului la utilizare +5 – +35°C
– metoda aplicării spatulă, mistrie
– consum 0,8 -1,5 kg/mp pentru hidroizolare şi
0,8-2kg/mp pentru lipire şi hidroizolare
– curăţarea sculelor benzină sau solvenţi organici
– condiţiile de păstrare şi transportare în încăperi uscate si răcoroase,
la t.° mai mare de +5°C
– durata păstrării (de la data producerii) 12 luni
Datele tehnice sunt indicate pentru t.° +23C şi umiditate relativă a aerului de 60 %.
Produsul este ambalat în galeti de 10 şi 20 kg.
Produsul conţine solvenţi organici. În procesul aplicării trebuie respesctate normele securităţii muncii. Se va asigura o bună ventilare a locului de executare a lucrării . Nu se aplică la interiorul încăperilor . Este infensiv la contact cu polistirenul.