PROTECTIA PLACILOR

Tehnologia de hidroizolare a placilor de beton si a foselor septice.
Placile si rezervuarele pentru ingrasemintele organice sevesc la acumularea produselor provenite din sectoarele zootehnice si a celor agrare si pastrate nu in locurile de producer a lor.
Conform legislatiei , ingrasemintele naturale sub forma solida trebuiesc pastrate in rezervuare care se afla nemijlocit sub animale (sub strat de asternut gros) sau pe placi impermiabile , acestea la rindul lor fiind protejate de infiltrarea lor in sol , fiind asigurate cu tevi de scurgere cere conduc deseurile in rezervuare special amenajate pentru aceasta.

Marimile placilor si a rezervuarelor trebuie sa dea posibilitate desfasurarii unui ciclu de minim 4 luni de producer a ingrasemintelor. Un ciclu de 6 luni ar usura cu mult rotatia precum si utilizarea lor .
Hidroizolarea placilor si a rezervuarelor folosite pentru igrasaminte naturale.

Hidroizolarea peretilor si a fundatiei .
Rosturile de dilatare se umplu cu Arbolex–U

Fragmentul A este pentru placa executata printr-o singura turnare.
Toate imbinarile dintre pereti si podea – perete trebuiesc rotungite inainte de a fi hidroizolate (executarea fatetei).

Fragmentul A este pentru placa executata prin 2 operatiuni de turnare a betonului. (placa de podea – separat , placa de perete –– separat).
In betonul placii de podea trebuie aplicata o banda etansare care mai apoi face legatura intre podea si perete .
Toate imbinarile intre pereti si podea inainte de a efectua hidroizolarea – trebuiesc rotungite (executarea fatetei ).

Fragment A pentru placa executata printr-o singura operatiune de turnare a betonului.
Toate imbinarile dintre pereti si perete – podea inaintea hidroizolarii trebuiesc rotungite (executarea fatete).

P5

Fragmentul A este pentru placa executata in 2 operatiuni de turnare a betonului (placa de podea –– separat, peretii – separat).
La turnarea betonului podelii trebuie aplicata o banda de etansare care mai apoi la tunarea suprafei peretilor de asemenea trebuie aplicata pentru a face o legatura buna peretii.
Toate imbinarile peretilor si imbinarile perete – podea inaintea hidroizolarii trebuiesc rotungite (executarea fatetei ).

Nota: schema nu trebuie vazuta ca un proiect in constructie. Aceasta este ca o schema aproximativa de executare a lucrarilor de hidroizolare a placilor si  rezervuarelor de deseuri organice .

Recomandari la hidroizolarea placilor si a rezervuarelor pentru deseuri organice

– Placa de beton inaintea aplicarii hidroizolarii trebuie sa fie sezonata , bine legata. Timp de sezonare – minimum 28 zile .
– Stratul de grunt Izobit BR poate fi aplicat si pe o suprafata usor umeda –– aceasta inseamna, betonul este in stadiu putin umed (mat ) si fara acumulari de apa pe suprafata. Apa ,ce se contine in beton, nu poate fi considerate ca apa tehnologica care se adaoga in beton la procesul de producere (beton sezonat). In cazul fundatiilor cind betonul este putin umed Izobit BR trebuie intens aplicat pe suprafata deoarece atunci materialul leaga si apa ce se contine in beton.

– Dilatarile, executate pe placile de beton ,se umplu cu Arbolex–U. In cazul aparitiei fisurilor naturale in procesele de dilatare , intre rosturile de delatare se aplica material pe o latime de minimum 5 mm. Daca fisurile se opres aproape de marginea placii de deschis in directia data pina la capat .Acestea la rindul lor deasemenea trebuiesc umplute cu masa de etansare Arbolex–U.
– Imbinarile in rezervuare , excutate din elemente prefabricate precum si executarea diferitor capace trebuiesc etansate cu material Arbolex–U.

Material Metoda aplicarii

Numarul de

straturi

Consum total [кg2] Grosimea totala dupa uscare [мм] Temperatura suprafetei si a aierului la momentul aplicarii, C Timp de uscare .la temperatura 23єС

IzobitBR

Grunt pentru

      placi si rezervuare

Pensula

Perie

Aparat

1

0,2 – 0,3

In dependenta de

gradul de absorbtie a

suprafetii

5–30 12 ore

IzobitDK

Pentru executarea suprafetilor placilor din exterior

Pensula

Perie

2 1,4 1,0 5–30 12 ore

Askowil

strat interior p/u rezervoare

Perie ,

Drisca pentru tencuiala

2 2,4 1,4 5–30 24 ore

Arbolex–U

Executarea rosturilor de dilatare, etansarea

imbinarilor

Perie

Drisca p/u

tencuiala

1 operatiune

In masura

    necesitatii

5–30 3–4 zile
Material Metoda aplicarii Numarul de straturi Consum total [кг/м2] Grosimea totala dupa uscare [мм] Temperatura suprafetii si a aierului la imomentul aplicarii ,C

Timp de uscare la temperature

de 23єС

IzobitBR

Grunt p/u placi si rezervuare

Pensula

Perie

Pulverizator

1

0,2 – 0,3

In dependenta de gradul de absorbtie a suprafetii

5–30 12 ore