HIDR BALCOANELOR

SISTEMUL DE HIDROIZOLARE A BALCOANELOR / TERASE

TEHNOLOGIA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE HIDROIZOLARE ŞI FINISARE A BALCOANELOR ŞI TERASELOR

1. INTRODUCERE:

Proprietarii balcoanelor şi teraselor executate necalitativ s-au convins că economia de material, folosirea de tehnologii dubioase, precum şi greşelile admise în executare lucrărilor le dau de ştire după primul sezon de iarnă sau dupa primele citeva sezoane. Reparaţia elementelor deteriorate se reduce de obicei la dezasamblarea totală a suprafeţei executate anterior, aceasta duce la reţineri mari, pierderi de bani şi de timp. Ideea unei bune executări a teraselor, balcoane sau logii se bazează pe protejarea straturilor interioare de la umiditate precum şi o bună conlucrare a straturilor în parte. Trebuie să ţinem cont de faptul că suprafeţile mai vechi a balcoanelor şi teraselor sunt supuse unei acţiuni nu tocmai benefice de condiţii climaterice pe parcursul întregului an. De aceea cu o mare responsabilitate trebuie abordată problema proiectării lucrărilor în construcţie, în alegerea executarii anumitor straturi, exactitatea executării lor.Aşa elemnte de construcţie cum sunt balcoanele şi terasele trebuie să asigure o exploatare de lungă durată şi de aceea ele trebuiesc executate o dată şi calitativ.

2.Balcon / terasă
Balconul şi terasa ca elemente compozitorii ale unei construcţii sunt elemente exterioare supuse condiţiilor celor mai nefavorabile. Balconul în formă de placă care iese din spaţiul suprafetii clădirii sau se află în hotarele ei (lojă) asa încît deasupra si dedesubt se află spaţiu liber. În schimb terasa poate fi executată pe sol sau de deasupra solului ca element „adaugător” a construcţiei sau deasupra unei alte încăperi, de ex.deasupra camerei, garajului, subsolului. Terasa care se află deasupra încăperii necesită aplicarea unui strat adăugător termic (termo-izolare).

3.1.Pregătirea executării lucrărilor pe placa balconului terasei
Înainte de a începe lucrarea de executarea a hidroizolării plăcii balconului, terasei trebuie mai întîi de a analiza starea ei. Dacă este nevoie de reparaţia unui balcon vechi sau terase vechi este necesar să se dea o analiză a stării tehnice din punct de vedere a portabilităţii (rigidităţii) un specialist calificat. La etapa de iniţierii trebuie de determinat dacă se vor executa rosturile de deformare şi ce fel de decor exterior se va aplica. În cazul unui decor executat din ceramica la planificarea rosturilor de deformare trebuie să ţinem cont de mărimea plăcii şi de lăţimea stratului de chit (nu mai mic de 4 mm) astfel că rosturile de deformare să coincidă cu chiturile de pe suprafaţa ceramică. La alegerea mărimii plăcilor ceramice este necesar de a ţine cont de o posibilă tăiere a lor, astfel încît să nu se folosească bucăţi mai mici de ½ din lăţimea(lungimea)plăcii. Plăcile care au fost tăiate trebuie folosite acolo unde se află punctul cel mai înalt a balconului,terasei (locul unde va trece cea mai mică cantitate de apă). La muchiile exterioare trebuiesc folosite plăci întregi.
Fiece placă ceramică trebuie curaţată de:
-straturi slabe
-murdărie
-straturi anti-adezive
De pe plăcile vechi trebuie de înlăturat:
-umiditatea
-hidroizolarea veche
Toate neajunsurile şi neregularităţile de pe placă trebuie umplute cu un amestec mineral special, asa incit să obţinem pe placă un unghi de înclinare a suprafeţei de 1,5-2% în scopul de a evita formarea de acumulări de apă între straturile următoare. Varianta ideală ar fi ca balconul / terasa să aibă acest unghi de înclinare din start.

3.2.Instalarea de piloni de balustrade
Cea mai bună metodă, dar nu întotdeuna posibilă este executarea elemntelor de fixare a balustradei din partea inferioară sau cea laterală a plăcii balconului / terasei. Dacă suntem obligaţi să fixăm elementele de balustradă (din beton sau metal) din partea superioară pe placa balconului, atunci ele trebuie să fie fixate bine, protejate de corozie şi de pătrunderea umidităţii în placă.
Fixarea balustradei realizate cu placa de montare, o vom monta cu ştifturi filetate (diametru – min 10mm, lungime min. – 60mm) la placa de rulment (Figura 1). Gaurile de fixare în coloanele de balustrada, realizate în placa de balcoane / terase trebuie să se facă într-un mortar de beton ce leagă bine şi rapid.(Figura2).

Figura 1: Fixarea pilonilor balustradei- fixarea pilonului de placa de montaj

Figura 2: Fixarea pilonului în gaura de pe placa balconului / terasei

3.3. Executarea stratului hidroizolant nemijlocit pe placa balconului/terasei ce se afla deasupra stratului de sol
Pe suprafaţa de balcoane / terase aflate deasupra solului, după activitatea pregătitoare a lucrărilor şi instalarea de elemente de fixare a balustradei (Figura 1) este necesar de a executa un strat de hidroizolare efectiv. Înainte de executarea nemijlocită a hidroizolării suprafaţa plăcii trebuie armorsata cu soluţia de grunt «Akryfol». Nu recurgeţi la umezirea abundentă a suprafeţei. Soluţia amorsa «Akryfol» de aplicat pe întreaga suprafaţă cu scopul de a crea un strat de aderenta pentru hidroizolarea de bază, în conformitate cu instrucţiunile de pe ambalaj. Apoi, pe suprafata uscata gruntuită a plăcii trebuie de executat stratul hidroizolant , aplicînd masă minerală bicomponentă «Cemizol 2EP», benzi de etanşare, colţuri, şorţuri «Izolex». Pregătirea pentru punerea în aplicare a unei mase de etanşare „Cemizol 2EP» ar trebui să fie efectuata în conformitate cu instrucţiunile de pe ambalaj. Hidroizolarea ca masa hidroizolanta de etanşare «Cemizol 2EP» ar trebui să fie efectuată în două straturi. Masa de «Cemizol 2EP» pentru primul strat trebuie să fie efectuate ca o pastă (cu adaos de apă 3%) şi amestecata intens cu o mistrie de oţel pentru tencuit. Hidroizolarea executată trebuie să fie protejată de ploaie sau de uscare excesivă timp de 12 ore de la aplicarea acesteia. Aplicarea primul strat a masei de etanşare «Cemizol 2EP» în formă de pasta ar trebui să înceapă cu aplicarea benzilor de etanşare şi introducerea lor în colţurile rosturilor de dilatare (dacă există), legarea plăcii cu peretele vertical al cladirii, se arată în figura 2 b. Următorul pas este de a lipi în masa hidroizolanta umeda de etanşare „Cemizol 2EP» la tabla prelucrata , figura 2b. Apoi, deexecutat cu peria primul strat pe întreaga suprafaţă, care acoperă, de asemenea si marginea benzii adezive si, executia cu tabla pînă la locul planificat de instalarea a acoperamintului ceramic, precum şi executarea a unui perete vertical pe suprafata clădirii la o înălţime de aproximativ 20cm mai sus de placă, în figura 2.

Figura 2: Lipirea  benzii izolante,  precum şi protejarea cu tablă.

a) pe placa cu un stratul de strângere.(fixare)

b) pe o placă fară  stratul de protectie(fixare)

Ar trebui să încercaţi să aplicaţi un strat de masă hidroizolantă uniform cu o mistrie de tencuit după uscarea stratului precedent (5-6 ore la temperatura mediului ambiant 23° C,). Debitul masei de etanşare «Cemizol 2EP» se efectuează prin estimarea cantităţii de material utilizat.
Consumul este de aproximativ 1.5 – 1.6 kg/m.p., la 1 mm grosime pentru strat. Debitul complet – 2,8 – 3,0 kg/m.p.

3.4.Primul strat de hidroizolare a terasei aflate la sol şi a arcii terasei deasupra încăperii:
Pe placa „subţire” de beton a terasei situate la sol, precum şi a arcii terasei deasupra încăperii se execută primul strat hidroizolant, vezi figura 3. La intersecţia plăcii cu peretele ar trebui de executat rotunjiri (faţete) cu raza de aproximativ 5 cm cu un amestec mineral. Următorul pas este de a acoperi suprafaţa cu amestec de grunt „Asfalbit». Soluţia «Asfalbit» de aplicat pe suprafaţa de baza, împreună cu faţeta şi perete la înălţimea planificată a stratului de protectie (fixare) sau a gaurii de scurgere, în conformitate cu instrucţiunile de pe ambalaj. Consum – aproximativ 0,2 pina la 0,3 kg/m.p.Următorul pas este de a aplica primul strat cu material hidroizolant «Styrbit 2000” sau „Styrbit 2000 Expres». Masa hidroizolantă este pregătita pentru executare, în conformitate cu instrucţiunile de pe ambalaj. Se aplică în două straturi pe suprafaţa uscată (împreună cu fateta şi perete), gruntuite prealabil cu un amestec de «Asfalbit», cu spatula de metal sau cu drişca într-un strat uniform cu grosimea de aproximativ 1 mm.
Grosimea stratului aplicat se verifică prin consumul de material(1,00 kg/m.p. la 1mm grosime de masă lichidă). Al doilea strat de aplicat după uscarea primului perpendicular direcţiei aplicării stratului anterior. În aşa fel, noi vom evita greşelile în executarea stratului hidroizolant continuu.

Figura 3. Stratul hidroizolant a arcului terasei aflate la sol şi terasei deasupra încăperii.

3.5. Strat termoizolant a plăcii de ansamblu a terasei ,deasupra încăperii:
Termoizolarea arcului deasupra încăperii, unde se planifică terasa este foarte substanţiala din două perspective, şi anume, vom evita pierderea de căldură (costurile de încălzire) şi deasemenea prevenim condensarea apei pe tavanul încăperii aflate sub terasă. Stratul termic se efectuează cu polistiren expandat de grosime corespunzătoare, se arată în figura 4. Polestirenul trebuie aplicat nemijlocit pe stratul de hidroizolare executat din «Styrbit 2000″ sau „Styrbit 2000 Expres» (aceste materiale nu au un impact daunator asupra polistirenului). Se aplică atent la joncţiunea cu peretele precum şi la o distanţă de 6-10 cm de la marginea exterioară a terasei (arca placii). Plăcile de polistiren nu se fixează mecanic.

Figura 4. Stratul termic de fixare si protectie a arcii terasei deasupra încăperii.

3.6.Menţinerea stratului protectie (fixare) termoizolant a plăcii terasei deasupra încăperii
Sarcina stratului de protectie (fixare) este de a crea o bază stabilă pentru stratul superior de făţuire a plăcii terasei asupra încăperii, precum şi stratul de protecţie a izolarii. Stratul de strîngere trebuie să se facă direct pe stratul termic cu un amestec mineral, se arată în figura 4. Grosimea minimă a stratului de prindere trebuie să fie aprox. 60mm. Înainte de a efectua stratul de prindere trebuie să efectueze dilatare la intersecţia stratului de strîngere cu peretele clădiriii din polistiren cu grosimea de 2 cm. De pe partea exterioară a terasei este necesară înainte de turnarea stratului de strângere de a efectua muchiile cofrajului. Înălţimile cofrajului sunt conforme cu grosimea de izolaţie şi de grosimea stratului de strângere avute în vedere. Strat de încălzire trebuie să fie aplicat la o distanţă de 6-10 cm de la cofraj. Pe suprafaţa pregătită şi fixată în aşa mod trebuie turnat amestecul de strîngere. Planul de sus a stratului de strângere trebuie să se execute în conformitate cu un unghi de înclinare de 1,5 – 2%, în direcţia prevăzută a debitului de apă (în cazul care planseului nu a fost efectuat cu unghi de înclinare) şi nivelat.
După legarea corespunzătoare stratul de strîngere cofrajul trebui să fie eliminat. În cazul în care suprafaţa necesită dilatare, rosturile de dilatare ar trebui să se îndeplinească perpendicular pe suprafaţă la o adâncime de aproximativ 75% din grosimea plăcii, de lăţimea aproximativ 5 cm.
Pentru punerea în aplicare a fazei a doua , activitătea poate să înceapă după uscarea completă a stratului de strîngere.

3.7.Stratul de strîngere hidroizolant a plăcii terasei aflate la sol :
Sarcina stratului este de a crea o suprafaţă stabilă pentru stratul superior al faţetei plăcii terasei aflate la sol , precum şi protecţiea stratului de hidroizolare de efectele perturbatoare ale apei asupra stratului executat pe suprapunerile dintr-un strat „subţire” de beton.
Stratul trebuie executat direct pe stratul hidroizolant cu un amestec special mineral, se arată în figura 5. Grosimea minimă a stratului trebuie să fie de 60 mm. Înainte de executarea stratului se efectuiaza dilatarea, la intersecţia dintre stratul panificat cu peretele încăperii se foloseste polistiren cu grosimea de 2 cm şi lăţimea de 10 cm. De pe partea exterioară a terasei este necesar ca înaintea turnarii stratului de strângere de a se executa muchiile cofrajului. Înălţimea de cofrare trebuie să respecte grosimea stratului de stringere propriuzis cu de cel puţin 60 mm. Pe suprafaţa pregătită şi fixată în aşa mod, trebuie turnat mortarul de strîngere. Suprafaţa de sus a stratului de strângere trebuie executata în conformitate cu unghiul de înclinare de 1,5 – 2%, spre direcţia prevăzută a debitului de apă (în cazul in care planseului nu a fost efectuat cu unghi de înclinare) şi nivelată.
După legarea corespunzătoare stratul de strîngere cofrajul trebuie eliminat. În cazul în care suprafaţa necesită dilatare, rosturile de dilatare ar trebui să fie executate perpendicular pe suprafaţă la o adâncime de aproximativ 75% din grosimea plăcii, de lăţimea aproximativ 5 cm.
Pentru punerea în aplicare a fazei a doua activitătea poate să înceapă după uscarea completă a stratului .

Figura 5. Strat de strîngere (fixare ) a plăcii hidroizolate , a terasei aflate la sol.

3.8. Executarea stratului hidroizolant pe placă terasei deasupra încăperii, terasei aflate la sol :
Condiţia principală pentru stratul hidroizolant executat pe stratul de strîngere a terasei, deasupra încăperii /a terasei plasate la sol este uscarea şi legarea suprafeţei. Executarea stratului de hidroizolare pe placa terasei deasupra încăperii şi terasei la sol trebuie să fie făcute în conformitate cu punctul 3.3, figura 2a.
În loc de dilatare a stratului cu perete clădirii trebuie să fie lipit bandă izolantă. Pentru a lipi bandă izolantă trebuie să fie tăiat polisterenul din rostul dilatării de o adâncime egală cu adâncimea rostului (aproximativ 2 cm). Lipirea banzii si adincirea lor în rostul de dilatare şi apoi de introdus în rost snurul dilatant de (Ø 25 mm), astfel că el să iasă de la nivelul suprafeţei plăcii cu grosimea hidroizolării şi cu + grosimea cleiului şi + 3 mm.

4.Executarea suprafetei ceramice
La executarea acoperamîntului ceramic se poate trece imediat după uscarea stratului hidroizolant după trecerea a 15 ore de la aplicarea ultimului strat «Cemizol 2EP». În corespundere cu acoperamîntul ceramic trebuie aplicate plăci rezistente la îngheţ cu proprietăţi de absorbţie joasă. Pentru lipirea placilor ceramice de utilizat adeziv rezistent la îngheţ, cu elasticitate mare. Adezivul de preparat , în conformitate cu instrucţiunile de utilizare . Aplicarea placilor (a se vedea figura 6) de început de la rostul de dilatare astfel încât chitul aplicat mai apoi să treacă de-a lungul rostului de dilatare.Grosimea stratului aplicat trebuie să asigure aderenţa marginii de jos a plăcii dilatante. Snurul trebuie de îndoiat sub stratul ceramic la aproximativ 20% din diametrul funiei propriu zisă. Adezivul se aplică pe suprafaţă uniform, astfel ca sub plăci să nu se formeze camere de aer (întreaga suprafaţă a plăcii trebuie să adere ). Pentru a obţine un strat identic uniform între plăci de folosit elemente de teledetecţie (cruciuliţe), lăţimea minimă de 4 mm. Dacă dispunem de plăci ceramice pentru acoperire echipate cu kapinoski, şi prelucrarea de plăci din tablă utilizate ar trebui să depaşească marginea plăcii balconului sau terasei cu 2,5 – 3 cm. Dacă a fost aplicată prelucrarea cu tablă, marginea plăcilor trebuie să coincidă cu marginea interioara a balconului (terasa) plăci.

Figura 6. Aplicarea suprafeţei ceramice,a snurului de dilatare şi a chitului.

4. Aplicarea chitului
Aplicarea chitului poate fi începuta după o legare absolută (timpul şi condiţiile sunt obligatorii pe ambalaj cu lipici). Înainte de începerea aplicării chitului deasupra dilatării se aplica snurul de dilatare (Figura 6). Pentru chituire trebuie utilizat un amestec de chit ales pentru chituire elastic, rezistent la îngheţ, cu capacitatea de absorbţie joasă. Pentru chituire de folosit instrument din inox, material plastic sau cauciuc. Chiturile executate deasupra rosturilor de dilatare trebuiesc umplute cu chit elastic siliconic sau silicon. Masa de chit care umple suprafeţile dintre plăci deasupra dilatării trebuie să adere la suprafaţa .Celelate spaţii dintre plăci de umplut cu amestec de chituire bine si minuţios (pe întregul volum).Suprafaţa exterioară a chitului trebuie nivelată în aşa fel, astfel încât să nu iasă deasupra graniţei de sus a placilor. Resturile amestecului de chit se spală de pe suprafaţă cu un burete umed. La efectuarea lucrărilor referitoare la aplicarea chitului pe suprafaţa de a ţine cont de instrucţiunile afişate pe ambalajul pentru rostuire.

În concluzie, dorim să vă atragem atenţia asupra faptului că fiecare sarcină legată de executarea unui balcon nou sau reparaţia unui balcon/terase veche, poate diferi de la ipotezele noastre. Prin urmare, în compania noastră funcţionează o secţie de consultanţă tehnică, şi, în caz de orice îndoială, vă rugăm să ne contactaţi fie persoanal sau fie prin intermediul firmei de la care planificaţi sau aţi achiziţionat deja produselor noastre. În cazuri speciale, reprezentantul nostru va veni la faţa locului şi va explica cazul în particular. De asemenea, dorim să vă atragem atenţia în alegerea executantului în sfera aplicării acoperamîntelor ceramice în încăperile umede