ASFALBIT

Emulsie anionică compusă din bituum şi latex.
Proprietăţi: Emulsie bituuminoasă solubilă in apă, parţial modificată cu cauciuc sintetic . Poate fi utilizată atât pe suprafaţe uscate cât şi pe cele umede.Conţinutul de cauciuc din compoziţie duce la formarea unei suprafeţe elastice cu grad sporit de aderenţă la straturile hidroizolante . Emulsia este stabilă la factorii atmosferici, apă, la medii slab bazice sau acide, poate fi utilizat şi in contact cu polistirenul . În calitate de amestec de grund dispune de calităţi penetrante înalte (absorbţie maximă) Pe supraeţele prelucrate formează un strat cu grad sporit de aderenţă la straturile hidroizolante aplicate ulterior. Utilizarea: După diluarea sa cu apă,se foloseşte ca pe suprafeţele de beton, cărămidă, fortan, diverse acoperişuri , la imbinări, terase, înaintea aplicării la orice strat bituuminos (pe bază de apă sau pe bază de solvenţi) ca exemplu : Styrbit 2000, Dysperbit, Arbolex U, Arbolex Aqua-stop carton bituuminat ş.a., deasemenea şi ca grund pentru hidroizolare la presiuni mari de apă.

Datele tehnice:
– culoarea cafeniu-închis
– grosimea unui strat 0,3-0,5mm pentru o hidroizolare uşoară
– durata uscării (la temp.+20° şi umidit. de 60%) aprox.3 ore
– nr. de straturi 1-în caliate de grund (1: 9 cu apă
înaintea aplicarii stratului
hidroizolant , 1: 4 cu apă înainte de aplicarea cartonului bituuminat)
-conţinutul masei uscate aprox. 68 %
– temperatura suprafeţei şi a mediului la utilizare de la +5 – până la +35°C
– metoda aplicării bidinea , pulverizator
– consum ca grund – 0,2-0,3 kg/mp
pentru hidroizolare 0,5-0,7kg/mp
( 2 – 3 straturi)
– curăţarea sculelor imediat după lucru –cu apă; după uscare cu solvent organic
– condiţii de păstrare şi transportare- în încăperi uscate si răcoroase, la otemperatură mai mare de +5°C
– durata păstrării (de la data producerii) ; 12 luni
Datele tehnice sunt indicate pentru o temperatură de +23°C şi umiditate relativă a aerului de 60 %. Emulsia din bituumo-cauciuc este ambalată în galeţi de 3; 5; 10; 20 kg. Se utilizează la exterior.