ARBOLEX

Chit pentru lucrări de hidroizolare şi etanşare locală în construcţii.
Proprietăţi:
Masă bituminoasă plastică sub formă de pastă, bine modificată cu cauciuc sintetic, adaos de produşi chimici si fibre de armare , care oferă posibilitatea aplicării atăt pe suprafeţele uscate, precum şi pe cele uşor umede. Stratul format din masa de Arbolex- AQUA STOP este foarte elastic, capabil să compenseze şi mişcările semnificative ale suprafeţelor. Este stabil la acţiunile apei, la diverşi factori atmosferici , medii slab acide , slab bazice si alţi compuşi agresivi din sol.

Utilizarea:
Repararea şi compensarea stratului hidroizolant de pe pardoseli (rupturi, fisuri, caverne , infiltraţii pe suprafeţe atât umede cât şi uscate), executarea diverselor etanşări locale, formarea stratului elastic hidroizolant subteran, etanşări de tip „cadă “ ş.a.,repararea si etanşarea fisurilor la diverse pasaje . Se poate aplica in contact cu polistirenul. Se aplică in egală măsură atât pe suprafeţe uscate cât şi pe cele umede , permite utilizarea sa chiar si in condiţii subacvatice !

Datele tehnce :
– culoarea neagră
– grosimea unui strat de la 2 până la 5 mm la o singură aplicare
– durata uscării semiuscată peste 3-5 ore, total uscată 3-5 zile
– nr.de straturi după necesitate
– conţinutul masei uscate aprox. 80 %

-temperatura suprafeţei şi a mediului la aplicare – 20 – +35°C
– metoda aplicării spatulă, mistrie, gletieră
– consum aprox. 1,2 kg/mp/1 mm grosime strat
– curăţarea sculelor benzină, solvenţi organici
– condiţiile păstrării şi de transport în încăperi uscate răcoroase, la t°cuprinse între – 40 – +35 °C
– termenul de garanţie (de la data producerii) 12 luni.
Datele tehnice sunt date pentru t° +23C şi umiditatea relativă a aerului de 50 – 60 %.
Produsul este ambalat în galeţi a câte 1; 3 şi 5 kg.
Produsul conţine solvenţi organici. În procesul aplicării trebuie respesctate normele de protecţie a muncii. Va fi asigurata o bună ventilare a locului unde se execută lucrările. A se feri de copii. La contactul cu ochii a se spala bine si va fi consultat medicul.