ARBOLEX-U

Chit pentru lucrări de hidroizolare şi etanşare locală în construcţii.
Proprietăţi:
Masă bituminoasă plastică sub formă de pastă, modificată cu cauciuc sintetic, cu conţinut de adaos de componenţi chimici şi fibre de armare care dau posibilitatea de a fi aplicată şi pe suprafeţele uşor umede. Stratul format din masa de Arbolex-U este foarte elastic, capabil de a compensa chiar şi mişcări semnificative ale suprafeţei. Este stabil la acţiunile apei, ale diverşilor factori atmosferici , medii slab acide , slab bazice, la compuşii agresivi din conţinutul solului.

Utilizarea:
Repararea fisurilor şi compensarea stratului hidroizolant de pe acoperiş (rupturi, fisuri, crăpături, scurgeri pe suprafeţe umede şi uscate), cu executarea etanşării locale, formarea unui strat elastic hidroizolant subteran, etanşarile de tip cadă ş.a.Este indicat si pentru fixarea lucrărilor din ţiglă. Se utilizează la exterior încăperilor.

Datele tehnice:
– culoarea negru
– grosimea unui strat până la 5 mm la o aplicare
– timpul de uscare semiuscată peste 3-5 ore, uscare totală- 3-4 zile
– nr.de straturi după necesitate

– conţinutul masei uscate aprox. 60 %
– temperatura suprafeţei şi a mediului la aplicare +5 – +35°C
– metoda aplicării spatulă, mistrie
– consum 0,5 -0,8 kg/mp pentru un start
– curăţarea sculelor benzină sau alţi solvenţi organici
– condiţiile păstrării şi transportării în încăperi uscate răcoroase la o t.° mai mare de +5°C
– termenul de păstrare (de la data producerii) 12 luni
Datele tehnice sunt indicate pentru o temperatură de +23C şi umiditate relativă a aerului de 60 %.
Produsul este ambalat în galeti de 1; 5 şi 10 kg.
Produsul conţine solvenţi organici. În procesul aplicării trebuie respesctate normele de protecţie. Se va asigura o bună ventilare a locului unde se execută lucrările . Nu se aplică la interiorul încăperii.