HIDROiMG

LEPIKNAZIMNO

Mastic bituuminos cu aplicare la rece . Se mai utilizează şi ca adeziv pentru cartonul bituuminat.
Proprietăţi:
Masă bituuminoasă cu adaos de diverşi compuşi chimici, fapt ce oferă o aderenţă sporită faţă de diverse suprafeţe.Este posibilă aplicarea şi pe suprafeţe uşor umede. Având in compoziţie diverşi compuşi chimici, aceştia conferă (după evaporaea solvenţilor) stratului format, proprietăţi deosebite elasto-plastice cu aderenţă sporită la suprafată . Stratul format este absolut stabil acţiunilor apei , acizilor slabi, bazelor şi alţi compuşi agresivi, care se găsesc în sol. Conţine solvenţi organici.
Utilizarea:
Lipirea cartonului bituuminat pe suprafeţe, lipirea fâşiilor de carton bituuminat între ele, precum şi executarea unor straturi continui rezistente acţiunilor apei . Se utilizează doar la exteriorul încăperilor.
Datele tehnice:
- culoarea neagră
- grosimea unui strat 0,5– 0,9 mm
- durata uscării semiuscată dupa 6 ore, total uscată după 24 ore
- nr.de straturi 1 pentru lipirea cartonului bituuminat, 2-4 pentru hidroizolare
- conţinutul masei uscate aprox. 70 %
- temperatura suprafeţei şi a mediului la utilizare: +5 - +35°C
- metoda aplicării perie, spatulă, mistrie
- consum 0,6 -1 kg/mp la un strat
- curăţarea sculelor benzină sau alţi solvenţi organici
- condiţiile păstrării şi transportării în încăperi uscate răcoroase, la t.° mai înalte de +5°C
- termenul de păstrare (de la data producerii) 12 luni
Datele tehnice sunt indicate pentru t.° +23C şi umiditatea relativă a aerului de 60 %.
Produsul este ambalat în galeti de 5; 10 şi 19 kg.
Produsul conţine solvenţi organici. În procesul executării lucrărilor se vor respecta normele de securitate a muncii. Trebuie asigurată o bună ventilare a locului de executare a lucrării . Nu se aplică la interiorul încăperilor.