HIDROiMG

IZOFOL FLEX

Peliculă hidroizolantă dispersă, care se aplică la interiorul şi exteriorul încăperilor.
Proprietăţi:
Gata pentru aplicare, mocomponentă, masă semilichidă, dispune de calităţi tixotropice (nu se scurge), in baza unei dispersii polimerice speciale cu adaos de anumiţi compuşi chimici.
După uscare masa Izofol Flex formează un strat foarte elastic, impermeabil, rezistent la temperaturi joase, la apă, cu bună aderenţă la suprafeţele pe care se aplică. Produsul este ecologic, nu conţine compuşi organici.
Utilizare:
Peliculă hidroizolantă dispersă destinată executării hidroizolării înaintea aplicării stratului ceramic , atât în intetriorul,cât şi în exteriorul încăperii la : balcoane, terase, cabine de baie, cabine de duş, toalete, spălătorii, subsoluri ş.a.
Datele tehnice:
- culoarea albastră
- grosimea unui strat 0,6-0,8 mm
- durata uscării 3 - 6 ore
- nr.de straturi 1 - 3
- conţinutul masei uscate aprox. 60 %
- temperatura suprafeţeii şi a mediului la aplicare +5 - +30°C
- metoda aplicării pensulă, perie, trafalet , pulverizator
- consum 0,7 -1 kg/mp. pentru un start, în funcţie de suprafaţă
- curăţarea sculelor apă
- condiţiile păstrării şi transportării în încăperi uscate si răcoroase, la o t.° mai mare de +5°C;
- termenul de păstrare (de la data producerii) 12 luni
Datele tehnice sunt indicate pentru o temperatură de +23 C şi umiditate relativă a aerului de 60 %.
Produsul este ambalat în galeti de 4; 7; 12 şi 25 kg.
Produsul în stare lichidă si este sensibil la temperaturi joase.