HIDROiMG

IZOBIT BR

Mortar bituumino-elastic monocomponent.
Proprietăţi: Masa bituuminoasă elastică, modificată cu cauciuc sintetic, cu conţinut de adaos de componenţi chimici ,care asigură o penetrare efectivă şi pe suprafeţele uşor umede. Adaosul sporit de cauciuc duce la formarea unei suprafeţe elastomerice bine legată cu baza (suprafaţa hidroizolată) şi care poate compensa microfisurile de pe aceste suprafeţe.
Masa formată nu permite pătrunderea apei, este stabilă la soluţii slab acide, slab bazice,precum şi la cele sărate. Conţine solvenţi organici.
Utilizarea: Ca grund pe suprafeţile de beton, tablă (ţiglă), metal, carton bituuminat, folii de asbest (sub suprafeţe exterioare de hidroizolare), fundaţie continua, suprafeţele situate mai jos de nivelul solului, acoperişuri ş.a. Executarea unui strat omogen fără rosturi şi îmbinări (interconexiuni). În mod deosebit se recomandă ca grund sub suprafeţe de carton bituuminat . Înainte de aplicarea stratului hidroizolant continuu la fundaţie , suprafaţe aflate mai jos de nivelul solului, executarea unui strat omogen hidroizolant.Este recomandat ca bază sub diferite sortimente de membrane bituuminoase . Se aplică la exterior.
Datele tehnice:
- culoarea neagră
- grosimea unui strat 0,3-0,5 mm pentru o hidroizolare uşoară
- durata uscării semiuscată - dupa 6 ore, total uscată - 12 ore
- nr.de straturi ca grund - 1, pentru hidroizolare 2-3
- conţinutul masei uscate aprox. 60 %
- temperatura de bază şi a mediului la utilizare de la +5 - +35°C
- metoda aplicării perie, spatulă
- consum 0,2 - 0,3 kg/mp pentru 1 strat
- curăţarea sculelor benzină sau alţi solvenţi organici
- condiţiile păstrării şi transportării în încăperi uscate si răcoroase, la o t.° mai mare de +5°C
- termenul de păstrare (de la data producerii) 12 luni.
Datele tehnice sunt indicate pentru o temperatură de +23°C şi umiditate relativă a aerului de 60 %.
Emulsia din bituumo- caucic este ambalată în galeţi de 11 kg şi 19 kg.
Produsul conţine solvenţi organici . În timpul utilizării trebuie respectate normele de protecţie a muncii. Se va asigura o bună ventilare a locului unde se execută lucrările. Nu se utilizează la interiorul încăperilor.